سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جوهری – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی شیراز
فرزان زرنگ ثانی – کارشناس ارشد عمران _ گرایش مکانیک خاک و پی
محمدحسین پرواز – کارشناس ارشد عمران _ گرایش مکانیک خاک و پی

چکیده:

تعیین ضریب اطمینان پایداری شیب های خاکی از جمله مسائل مهمی بوده که از دیر باز مورد توجه متخصصین ژئوتکنیک بوده و بنا به اهمیت آن روابط متعددی توسط محققین مختلف ارائه گردیده است. از طرفی بواسطه ماهیت غیر همگن خاک و عدم قطعیت پارامترهای آن حتی در یک شیب کوچک ، اتکا به تنها یک عدد به عنوان ضریب اطمینان پایداری شیب منطقی بنظر نمی رسد. بر همین اساس استفاده از روش های ارزیابی قابلیت اعتمادReliability)در مهندسی ژئوتکنیک جایگاه ویژه ای پیدا نموده است. در این روش ها با بکارگیری دامنه ای از مقادیر ممکن برای متغیرها ، میزان تغییرات تابع هدف تعیین گردد. در این مقاله با در نظر گیری یک شیروانی نامحدود فاقد تراوش و نسبت دادن دامنه هایی از مقادیرمحتمل برای متغییر هایC ضریب چسبندگی خاک?زاویه اصطکاک داخلی خاک ) و?وزن مخصوصخاک) قابلیت اعتماد ضریب اطمینان پایداری شیروانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.