سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی مجاهد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه یزد
بهروز احمدی ندوشن – استاد یار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد

چکیده:

تئوری قابلیت اعتماد علمی است که به بررسی میزان احتمال خرابی یک سازه ناشی از عدم قطعیت پارامترهای طراحی پرداخته و به منظور بیان میزان ایمنی یک سیستم، از شاخصی به نام شاخص قابلیت اعتماد استفاده می نماید. در تحلیل و طراحی سازه ها، قابلیت اعتماد، به صورت احتمالاینکه معیارهای سازه ( معیار تغییر شکل، پیچش، برش، خمش)، از حد مشخصی در یک بازه زمانی مشخص (طول عمر سازه) تجاوز نکند، تعریفمی شود. روش شبیه سازی مونت کارلو در تحلیل قابلیت اعتماد سازه ها بسیار زمان بر می باشد، در این مقاله برای رفع این مشکل به بررسی روشهای کاهش واریانس از جمله روشهای نمونه برداری با اهمیت و ابر مکعب لاتینی با استفاده از برنامه مطلب پرداخته و در نهایت با ارائه مثالهایی کارایی این دو روش را با هم مقایسه نموده ایم. در پایان مقاله به این نتیجه رسیدیم که هر دو روش کاهش واریانس نمونه برداری ابر مکعب لاتینیو با اهمیت، می توانند در توابع عملکرد با درجات آزادی بالا، بسیار کارآمد باشند. در ضمن با مقایسه این دو روش، می توان به کارایی بالاتر روش ابر مکعب لاتینی که با کاهش بیشتر داده ها، می تواند علاوه بر کاهش خطا، زمان تحلیل را نیز کاهش دهد، دست یافت