سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جلال اکبری – استادیار مهندسی عمران – دانشکده مهندسی عمران و معماری دانشگاه ملایر
سعیده آقازیارتی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی خواجه نصی

چکیده:

تحلیل سازها در ترکیه مهندسی پیش‌تر بر اساس روش‌های متعین (قطعی) صورت می‌گیرد. به‌طوری‌که در طراحی براساس روش‌های آیین نامه لیگ تمام متغیرهای مؤثر در مسئله ازجمله هند صفر، خواص مکانیکی مصالح و بارگذاری قطعی فرض شده و با اعمال ضرایب اطمینان عدم قطعیت را پوشش می‌دهند. این ضرایب اطمینان عدم گسیختگی سازها به روش آیین‌نامه ها را تضمین می‌کند. لیکن در عمل بسیاری از پارامترها دارای عدم قطعیت زیادی در ذات خود می‌باشند که متعین فرض کردن آن‌ها و با اعمال ضریب اطمینان بزرگ برای پوشش دادن عدم قطعیت را باعث غیر اقتصادی شدن طرح است. هدف این مقاله تحلیل قابلیت اعتماد سازهها به روش شبیه‌سازی مونت کارلو و مقایسه نتایج تحلیل چند سازه با دیگر روش‌های در پی تحلیل قابلیت اعتماد است. برای این منظور تحلیل قابلیت اعتماد چند سازه که حالت حدی آن‌ها دارای روابط تحلیلی است با روش مذکور محاسبه شده است. دقت نتایج حاصل شده با روش‌های عددی موجود در ادبیات فنی مقایسه شده است