سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره ملاحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمرتضی مرندی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمحمود واعظی نژاد – دانشجوی دکتری

چکیده:

دراین تحقیق روش رویه پاسخ جهت بدست آوردن چندجمله هایی تقریبی برای ظرفیت باربری نهایی محوری شمع ها متکی برخاکهای چسبنده اصطکاکی استفاده شده است مشخصات خاک زیرفونداسیون دریک بازه مشخص تغییر می کنند رویه های پاسخ جداگانه ای با استفاده از معادلات کلاسیک موجود و روشهای عددی تعیین گردیده و با درنظرگرفتن تغییرات درپارامترهای ورودی تحلیل قابلیت اعتماد درمورد آنها بکارگرفته شده است ازنتیجه این آنالیزها یک بار مجازی قابل قبول برای شمعها محاسبه گردیده و سپس نتایج بدست آمده با شبیه سازی مونت کارلو مقایسه گردیدها ند نتایجبدست آمده نشان دهنده این مطلب هستند که استفاده ازروشهای کلاسیک و یا عددی بهمراه یک انالیز قابلیت اعتماد می تواند روش موثری درمحاسبه یک بازه برای بارمجاز برروی شمعها باشد همچنین نتایج نشان داده است که استفاده ازروش رویه پاسخ بطور قابل ملاحظه ای حجم محاسبات و زمان حل مساله را درمقایسه با سایرروشها کاهش میدهد.