سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قدس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

امروزه مصالح GFRP بطور گسترده ای برای مقاوم سازی و ترمیم اعضای بتنآرمه به کارگرفته می شود سختی و مقاومت مشخصه زیاد مقاومت دربرابر خوردگی و راحتی حمل و نصب این مصالح را علیرغم هزینه های نسبتا زیادشان درسالهای اخیر همواره به عنوان گزینه ای مناسب درپروژههای مقاوم سازی لرزه ای مطرح کرده است از آنجا که درساخت و عمل آوری بتن و همچنین مصالح مصرفی مانند میله گرد و GFRP دارای عدم قطعیت هایی هستیم لذا دراین مقاله سعی میش ود تا با استفاده از اطلاعات آماری ازمایشات انجام شده برروی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با GFRP به تحلیل قابلیت اعتماد برش این تیرها پرداخت که نتایج نشان دهنده تاثیر قابل ملاحظه استفاده از GFRP برقابلیت اعتماد برش تیرهای بتنارمه میب اشد.