سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرتضی رحیمی – تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک
ابوذر وفایی منش – تهران، خیابان جلال آل احمد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی هوافضا

چکیده:

این مقاله به کمک یک رویکرد آماری از نتایج حاصل از تستهای کشش ورقهای بکار رفته در تولید مخازن ماهوارهبر، به تحلیل قابلیت اطمینان این مخازن میپردازد. بدین منظور با در نظر گرفتن تنش تسلیم به عنوان مد تخریب، پس از بکارگیری رابطه موجود در طراحی مخازن مذکور بین تنش و فشار و خواص مواد آلومینیومی، مقادیر فشار مجاز مخزن استخراج میگردد. با استفاده از تحلیلهای آماری، بهترین توزیع به دادههای تنش تسلیم برازش، و سپساز انتقال پراکندگی جهت به دست آوردن توزیع احتمالی فشار مجاز استفاده میشود. با در اختیار داشتن توزیع مناسب از نتایج، میتوان احتمال خرابی و قابلیت اطمینان مخزن را به ازای فشارهای مختلف تعیین نمود.