سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کریم مقصودی مهربان – هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سیدوحید محمودی جزه – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
سیدحسین موسی کاظمی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران جنوب

چکیده:

در روزهای گرم تابستان بازده توربین های گازی به دلیل گرم بودن هوای ورودی کمپرسور به شدت کاهش مییابد. برای رفع این مشکل میتوان با هزینه کردن در جهت کاهش دمای هوای ورودی بهکمپرسور توربین گازی، بازده نیروگاه را در این فصول افزایش داد. در این مقاله انواع روش های سرمایش هوای ورودی به توربین گازی برای شرایط آب و هوایی نیروگاه شهید رجایی معرفی شده و در نهایت از بین طرح های مختلف ارائه شده ، سیستم خنک کاری فاگ با توجه به ارزیابی فنی و اقصادی انتخاب گردیده است. همچنین نتایج تستهای فاگ و ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم مذکور بااستفاده از نتایج بدست آمده از نیروگاه گازی شهید رجایی استخراج شده است.