سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالله خالصی دوست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پژمان اسماعیل پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

در این مقاله به بررسی فنی و اقتصادی سیستم های مختلف تأمین آبگرم مصرفی به سه روش خورشیدی، فسیلی و الکتریکی در یک ساختمان مسکونی ۴ نفره واقع در سمنان پرداخته شده است. هزینه های هر سیستم شامل هزینه های اولیه و ثانویه هر سیستم است، هزینه های اولیه شامل هزینه های خرید نصب و اجرای سیستم گرمایش آب مصرفی و هزینه های ثانویه شامل هزینه های تأمین انرژی هر سیستم می باشد. از هزینه های تعمیرات سیستم های گرمایش آب مصرفی در واحد مسکونی صرفنظر شده است. مشاهده شده است که هزینه اولیه سیستم آبگرمکن برقی از سایر سیستم ها کمتر و بیشترین هزینه اولیه متوجه سیستم آبگرمکن خورشیدی است، در حالی که هزینه های ثانویه این سیستم در طی دوران استفاده صفر است و آبگرمکن برقی بیشترین هزینه های ثانویه را در طول دوران استفاده دارد. بنابراین جهت تحلیل اقتصادی این سیستم ها از دو روش ساده محاسبه بازگشت سرمایه و دوره سوددهی طرح بدون در نظر گرفتن افزایش و یا کاهش هزینه ها و درآمدها، و روش محاسبه بازگشت سرمایه و دوره سوددهی با احتساب ۱۰ درصد افزایش بهای سالیانه انرژی، در دو حالت وجود و حذف یارانه های دولتی انرژی استفاده شده است. دوره بازگشت سرمایه و دوره آغاز سوددهی طرح جایگزینی آبگرمکن خورشیدی با آبگرمکن های برقی و گازی در تمام حالات محاسبه شده است. براساس گزارش آزمایشگاه های انرژی تجدید پذیر وابسته به سازمان انرژی آمریکا کاربرد سیستم های خورشیدی با دوره بازگشت سرمایه کمتر از ۱۰ سال از نظر اقتصادی توجیه پذیر خواهد بود. بنابراین مطابق محاسبات انجام شده طرح جایگزینی آبگرمکن خورشیدی با سیستم های متداول تنها با احتساب یارانه های دولتی با استفاده از روش ساده در مورد آبگرمکن گازی فاقد توجیه اقتصادی است و در سایر موارد اجرای این طرح کاملا اقتصادی خواهد بود. علاوه بر آن میزان آلودگی سیستم های متداول و هزینه های اجتماعی رفع آنها و میزان درآمد ملی طرح نیز محاسبه شده است