سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ابراهیم زوار حسینی – کارشناس مکانیک(تاسیسات حرارتی،برودتیو تهویه مطبوع)
اسماعیل زوار حسینی – کارشناس مکانیک(تاسیسات حرارتی،برودتیو تهویه مطبوع)

چکیده:

سیستم های تبرید انواع مختلفی دارندکه ا زآ«ها برای مقاصد مختلفی استفاده می کنند از نوع های متداول این سیستمها می توان به دو نوع تراکمی و جذبی اشاره نمود هرکدام ازاین سیستم ها برای شرایطی طراحی شده اند که باید ان شرایط را مدنظر قرار داد اصولا دیدگاه دنیا درانتخاب سیستمی که ورودی آن انرژی است براین پایه استوار است که این انتخاب چه اثراتیمی تواند برروی حاملهایانرژی و واکنشی برروی میحط زیست داشته باشد این موارد موضوعاتمهمی می باشدک هدرکشورمان به خصوص در حوزه انتخاب چیلر بسیار نا آشنا و غریبه هستند به همین جهت دراین مقاله سعی شده است این موضوع را بیشتر باز کنیم و تمام این موارد مهم را به درستی و عادلانه به چالش بکشیم . دراینم قاله بطور خیلی موشکافانه تمام مسائل ریزودرشت دو سیتسم فوق را بررسی کردیم.برای مثال این بررسی ها شامل هزینه های برق مصرفی که بطور مستقیم موتورخانه و غیرمستقیم نیروگاه مصرف می شود گازمصرفی COP و تمام مسائل مشابه و مربوط به دو سیکل می باشد.