سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

حسن رجبعلی – دانشجیوان کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران
رسول بخشی –
رضا پاسیان خمری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

تجدد خواهی و تفکر غربی درمعماری ایرانی به وجود آمدو درمقابل معماری سنتی ایرانی قرارگرفت برخی از معماران دراین دوران به دنبال تکنیک ها و نقوش ایرانی بودند و برخی دیگر به دنبال وارد ساختن سبک غربی آن هم به شکل تقلیدی از عناصر غربی دراین بین نوعی باستان گرایی در تزئینات و احیا نقوش قبل از اسلام هم که معمولا به سفارش حکام انجام می گرفت رایج گشت البته دربرخی از فنون تزئینی معماری قاجار مثل گچ کاری کاشیکاری حجاری و اصولا شیوه اجرا ایرانی ا ست و فن جدیدی از غرب وارد ایران نشد اما درنقوش شاهد تنوع گسترده ای هستیم برخی از نقوش ایرانی برخی غربی و تعدادی از بناها همنقوش باستانی قبل از اسلام را درخود دارند درنقش مایه های قاجار انتزاع و بردداشت از عناصر طبیعی به طور گسترده ای بروز می کند و هنرمند در پی باززنده سازی طبیعت و اشکال تزئینی اطراف خود در آرایه بندی بنا است.