سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خدیجه محمدی سوادکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان
آزاده عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

هدف اصلی برنامه ریزی شهری، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد محیط آرام و جذاب برای شهروندان است و سازماندهی مبلمان شهری به عنوان یکی از مهم ترین عناصر محیط شهری، سهم به سزایی در مطلوبیت و مطبوعیت فضا از نظر شهروندان دارد. از سویی تحلیل فضایی مبلمان شهری منجر به افزایش کارآیی این عناصر، پایداری بیشتر مبلمان شهری و ارتقای سطح رضایت کاربران می گردد .پارک قائم شهر ساری به دلیل قرار گرفتن در مسیر ساری-گرگان و بهره گیری از چشمانداز رودخانه تجن، در ایام گردشگری، محل اسکان یا عبور بسیاری از گردشگران می باشد. ساماندهی نامناسب مبلمان شهری در این پارک، آشفتگی بصری و ایجاد نارضایتی برایکاربران را به همراه داشته است. بنابراین تحلیل فضایی این عناصر را در پارک مزبور مسئله پژوهش قرار داده ایم. در این مقاله با استفاده ازSpss ،GIS جمع آوری داده ها از طریق پیمایش میدانی و توزیع ۱۰۰ پرسش نامه در میان کاربران مبلمان ها، به بررسی کمی و کیفی این عناصر پرداختهایم. براساس مطالعات، نقاط ضعف فراوانی در برنامه ریزی این عناصر در سطح محدوده یافت می شود از جمله: عدم جانمایی صحیح عناصر مختلف مبلمان شهری، تراکم بیش ازحد انواع مبلمان، آشفتگی محیطی ناشی از پراکنش نامتعادل عناصر و…