سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

مجید صامتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
زیبا کارجو –

چکیده:

بحران مالی ۲۰۰۸ مشکلی بزرگ و تأثیر گذار در دنیای اقتصاد در طی دهه های گذشته است که نه تنها در ایالات متحده، بلکه در سایر کشورهای دنیا تأثیر گذار بوده است. بسیاری از مؤسسات مالی ایالات متحده زیان های غظیمی را گزارش کرده اند. اثرات این بحران بر دنیای اقتصاد شگرف بوده است. نکته مهمی که باید به آن توجه نمود این است که چگونه این اثرات سوء بر مخارج ایالتی و به دنبال آن بر رشد اقتصادی تأثیر گذار بوده اند. از آنجایی که مطالعات زیادی در این راستا صورت گرفته است، در این مقاله اثر این پدیده بر مخارج ایالتی و رشد اقتصادی آنها و چگونگی این اثرات در ایالت ها مورد توجه خواهد بود. در این تحقیق، با بکارگیری الگوی رشد راتی رام (۱۹۸۶) سعی شده است اثرات بحران مالی بر مخارج دولت و رابطه آن با رشد اقتصادی بررسی شود. روش اقتصاد سنجی فضایی به ما کمک خ واهد کرد که عامل های موقعیت و همجواری، که ممکن است در تقویت یا تضعیف این اثرات مؤثر باشند، را مورد آزمایش قرار دهیم.