سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احسان شیخ الاسلامی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
صفر قائد رحمتی – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد
امیر خوشکلام پور – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریز شهری

چکیده:

زلزله به عنوان یک پدیده ی طبیعی همیشه مخاطره آمیز بوده و به دلیل وجود گسل های فراوان در یک منطقه و نیز کیفیت نامناسب ساختمان هایی که از اصول مهندسی و ایمنی لازم برخوردار نبوده میتواند پیامدهای مخرب بیشتری را بر جای گذارد، در این میان شهر بروجرد به دلیل گسل های زیاد در یک شبکه تار عنکبوتی گسل قرار گرفته است و وضعیت نامناسب مسکن در نقاطی از شهر به عنوان یکی از معضلات پیچیده شهری قابل شناسایی است. روش پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات مبتنی بر روش میدانی و با بهره گیری از مدل تاپسیس و نرم افزار تحلیل فضایی Arc GIS می باشد. معیارهای کیفیت بنا، قدمت بنا، تعداد طبقات، نوع مصالح، سطح اشغال بنا و ترکم جمعیت نیز جهت انجام پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته های حاصله از این پژوهش نیز نشان می دهد که بر طبق نقشه میزان آسیب پذیری نواحی شهر بروجرد، شمال و شمال شرقی و غربی این شهر دارای آسیب پذیری کم و خیلی کم بوده، شرق و جنوب شرقی دارای آسیب پذیری متوسط و جنوب و غرب و جنوب غربی نیز دارای آسیب پذیری زیاد و خیلی زیاد می باشند.