سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اردلان فاضل ولی پور – دکتری ژئوفیزیک و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مریم راستی خواه – کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه

چکیده:

بدون شک، در اغلب مناطق اکتشافی دنیا، ابهامات متعددی وجود داردکه بازخورد عملی آن با تضعیف فعالیت های اکتشافی بهویژه در بخش خصوصی مشخص می گردد. بنابراین با ارایهی راهکارهای نوین و مبتنی بر اصول زمین ریاضی، دستیابی به الگوی توزیع مناطق دگرسانی و تعیین رابطهی همبستگی مولفه های مغناطیسی میسر گردیده و فرآیندهای پساماگمایی به خوبی شناسایی میگردند. دستیابی به مناطق امید بخش معدنی به دلیل گسترش زون های گسلی و پوشش وسیع کواترنر دشوار بورده و نیازمند بهره گیری از روش های ژئوفیزیکی با تاکید بر محاسبات غیرخطی است. در این تحقیق، با استفاده از معادلات فرکتال و بهره گیری از نرم افزار تخصصی (ArcGIS) الگوی پیش داوری منطقه ارایه میگردد. روش پیشنهادی این تحقیق، مبتنی بر اصول زمین ریاضی و تحلیل توابع توزیع نمایی با متغیرهای ژئوفیزیکی است. اطلاعات مغناطیسی منطقه از پارامترهای هندسی و زمین آماری مناسب جهت الگوبرداری از خطواره ها و شناسایی هالههای دگرسانی در محل تلاقی سامانههای گسلی بهره مند است. بنابراین از یافتههای ژئوفیزیکی درتلفیق با اطلاعات زمین شناختی و پدیده های ساختمانی چهارگوشه میانه به منظور تهیه نقشه پیش داوری هالههای دگرسانی و تغییرات کانه زایی مرتبط بر سنگ میزبان ولکانیکی، استفاده خواهد شد.