سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ملیحه نخعی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمدمهدی خطیب – دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
سیدسعید محمدی – دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

ابعاد فرکتالی شکستگی ها و رگه های لیستونیت در افیولیت ملانژ جنوب بیرجند به روش مربع شمار مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور افیولیت ملانژ جنوب بیرجند به بخش های شمال غربی، جنوب غربی، مرکزی، شمال شرقی و جنوب شرقی تقسیم شده است. تغییرات ابعاد فرکتالی شکستگی ها در افیولیت ملانژ جنوب بیرجند متآثر از عواملی مانند جنس واحدهای سنگی، میزان دگرسانی و نحوه توزیع کرنش می باشد. بیشترین بعد فرکتالی شکستگی ها در جنوب شرق (۰/۸۶۲) بوده در صورتیکه بیشترین بعد فرکتالی برای رگه های لیستونیت مربوط به قسمت جنوبی منطقه مرکزی (۰/۷۰۹) می باشد. عدم تطابق بین ابعاد فرکتالی شکستگی ها و رگه های لیستونیت نشان دهنده این است که در مسیر تمام شکستگی ها لیستونیت تشکیل نشده است. بیشترین رگه های لیستونیت در قسمت جنوبی منطقه مرکزی در جایی که بیشترین گسل ها دارای روند تقریباً شرقی- غربی وده و ساز و کار غالب آنها امتداد لغز چیگرد با مؤلفه معکوس است، تشکیل شده اند.