سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
رسول شعبانی – استادیار دانشگاه ارومیه
قادر رضازاده – دانشیار دانشگاه ارومیه
سعید تاریوردیلو – دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

دراین مقاله رفتار دینامیکی و آنالیز فرکانسی یک میکروتیر یکسر گیردار که درون یک محفظه بسته حاوی سیال قرار دارد مورد بررسی قرارگرفته است با فرض سیال تراکم ناپذیر و غیرویسکوز و تیرویلر برنولی معادلات کوپل شده سیال – جامد با استفاده از روش فوریه بسل استخراج شده و سپس مساله مقدار ویژه مربوطه مورد تحلیل قرارگرفته است درادامه وابستگی فرکانسهای طبیعی تیر به مشخصه های سیال و ابعاد هندسی محفظه مورد بررسی قرارگرفته و نشان داده شده که پارامترهای فوق اثرقابل توجهی درتغییر فرکانسهای سیستم دارند درانتها اثرات سیال مربوطه بروی شکل مودهای تیر نیز مورد بررسی قرارگرفته و اثرمشخصه های سیال روی مودهای سیستم نشان داده شده است.