سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمود کدخدایی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحسن صفوی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهاد ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین تحقیق فرایند نوینی معرفی می گردد که با استفاده از آن می توان قطعات پوسته ای شکل با کاربردها و اشکال گوناگون را تولید نمود این نوع خاص از عملیات شکل دهی اصطلاحا فرایند فرم دهی تدریجی ورقهای فلزی نامیده می شود دراین مقاله براساس آزمایشهای تجربی دو نقطه ای بررسی شده است درفرایند فرم دهی تدریجی دو نقطه ای ورق فلزی برروی سنبه ای با شکل خاص قرارمیگیرد و با حرکت تدریجی و برنامه ریزی شده ابزار به دور سنبه تغییر فرم موردنظر متناسب با شکل سنبه درورق ایجاد می شود به این ترتیب امکان ایجاد تغییر فرمهای پیچیده درورقهای فلزی فراهم می گردد همچنین به منظور ایجاد حرکت تدریجی و کنترل شده ی ابزار از ماشین کنترل عددی استفاده شده است دراین تحقیق با درنظر گرفتن بارگذاری اعمال شده به المانی از ماده و با استفاده از آنالیز قاچی روابط کلی حاکم برفرایند فرم دهی تدریجی دو نقطه ای محاسبه شده است.