سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی وطنی – دکتری مهندسی شیمی معاونت پژوهشی انستیتو مهندسی نفت
احسان اسپید – دانشجوی مهندسی شیمی
نادر جوانمردی نبی کندی – دانشجوی مهندسی شیمی

چکیده:

دو نوع منبع هیدرات گازی وجوددارد که عبارتند از هیدراتهای قطبی و زیردریایی ، معماری فناوری مورد نیاز و حتی ارزش و اهمیت اقتصادی منابع هیدراتگازی درمناطق قطبی و دریایی با هم تفاوت عمده دارند تجاری سازی برداشتانرژی ازمخازن خشکی onshore هیدرات تا سال ۲۰۱۵ امکان پذیر نمی باشد و برداشت از مخازن دریاییoffshore نیز تا سال ۲۰۳۰ عملی نیست از طرفی کشور ایران نیز دارای منابع هیدرات زیادی نیست و برداشت ازذخایر دریای عمان و دریای خزر نیازمند مطالعات اقتصادی بیشتری است این مقاله ضمن معرفی و بیان ترمودینامیکهیدرات به مطالعه کاربردها روشهای تشکیل مکانیسمهای تولیدگاز ذخایر هیدرات پرداخته و هریکرا مورد بررسی و مقایسه قرار میدهد نهایتابا تحلیل و ارزیابی الگویی جامع در راستای بهینه سازی صنایع وابسته طراحی و پیش بینی می کند.