سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین قلعه ای – دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا

چکیده:

تخمین منحنی فراوانی سیلاب در حوضه های فاقد ایستگاه اندازه گیری، فاکتور مهمی در پیش بینی احتمال وقوع سیلاب می باشد. در این گونه حوضه ها برای انجام تحلیل های آماری و توابع احتمالاتیpdf)از اطلاعات هیدرولوژیکی حوضه استفاده می شود. برای انجام تحلیل های هیدرولوژیکی، حوضه رودخانه آیدوغموش به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است.در این تحقیق، مشاهده می شود که تحلیل های آماری می توانند ارتباط نزدیکی را بین بعضی از اصول ژئومورفولوژیکی و اقلیم شناسی برقرار کرده و اقدام به پیش بینی سیل نماید. لذا اقدام به بررسی نقش عوامل اقلیمی و فیزیوگرافی حوضه رودخانه آیدوغموش بر روی پیش بینی سیل شده است