سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود لاجوردی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی فیض اله پور – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی ،دانشگاه تبریز
سحر صدر افشاری – کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی،دانشگاه تبریز

چکیده:

تحلیل فراوانی وقایع مجموعه روشهایی می ب اشند که با استفاده از قوانین احتمالات به بررسی احتمال تکرار یک پدیده در طول زمان می پردازند هدف ازاین تحلیلها به دست اوردن دوره برگشت وقایع اندازه گیری شده و تخمین مقدار یک واقعه به ازای دوره برگشت مشخص می باشد که خارج از دامنه وقایع ثبت شده قرار دارد و برای طراحی پروژه ها از آن استفاده می شود از جمله این تحلیلها می توان به روش گامبل و لوگ پیرسون تیپ ۳ اشاره کرد دراین مقاله با استفاده از این ۲ روش به بررسی احتمال وقوع حداقل دبی و حداکثر بارش ۲۴ ساعته در حوضه کمال چای درجنوب کوه سبلان می پردازیم علاوه بر آن از فرمول ماکوس برای انجا ازمون کافی بودن داده ها استفاده شده است طبق این بررسی ها به احتمال ۹۶ درصد بارش کمتر از ۴۴ میلی متر در ۲۴ ساعت خواهدبود و به احتمال ۹۵ درصد میزان دبی بیشتر از ۱٫۰۲ متر مکعب در ثانیه خواهد بود.