سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد شهابی – کارشناس ارشد مهندسی عمران مهندسی آب

چکیده:

اطلاع از احتمال وقوع سیل دریک منطقه و دوره بازگشت آن شرط اساسی جهت انجام هرفعالیت عمرانی می باشد ازطرف دیگر باتوجه به اهمیت وجود آمار درحوضه ها و همچنین با توجه به اینکه معمولا ایستگاه های هیدرومتری درزمانهای مختلف تاسیس شده و دوره های آماری هیچکدام از آنها کامل نیست بدست آوردن آمار دقیق از مناطق فاقد آمار حائز اهمیت است از این رو دراین مقاله با استفاده از توزیع نرمال دو متغیره و همچنین داده های دو ایستگاه هیدرومتری واقع برسموش و پلرود ریسک ترکیبی این دو ایستگاه به دست می آید که به بیان دیگر تحلیل فراوانی در دو بعد می باشد دراین مطالعه سری حداکثر سالانه دو ایستگاه مذکور با استفاده از رابطه باکس – کاکس نرمال شده و با پارامترهای این دو سری تعدادی داده جهت افزایش دقت محاسبات بطور مصنوعی تولید شده اند نکته حائز اهمیت دقیق بودن نتایج حاصل از ترکیب آمار میباشد.