سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد شهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
مسعودرضا حسامی کرمانی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درتمامی پروژه های عمرانی و بطور خاص درتمامی پروژههای مرتبط با مدیریت منابع اب یکی از مطالعاتی که همواره الزامیست تحلیل فراوانی سیلاب می باشد که بی توجهی به آن عوارض مالی و جانی جبران ناپذیری را در پی دارد دراین مطالعه استقلال داده ها به روش گرافیکی بررسی شده و همگنی و ایستایی آنها با استفاده از ازمون مان – ویتنی مورد بررسی قرارگرفته است پس از انجام بررسی های اماری برروی داده ها تحلیل فراوانی سیلاب با استفادها ز برازش توزیع نرمال به داده های حداکثر صورت گرفته است که به دلیل دور بودن توزیع داده ها از توزیع نرمال با استفاده از روش باکس – کاکس داده ها به توزیع نرمال برازش داده شده اند در نهایت نیز نتایجحاصل از روش تئوری با نتایج حاصل از روش تجربی ویبول مقایسه شده و مشاهده شده است که نتایج حاصل از این دو روش در دوره های بازگشت کوچکتر به هم نزدیکتر است.