سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرهوشنگ اخویسی – دانشجوی دکتری عمران- سازه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
حمزه شکیب – استاد بخش عمران، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پاسخ دینامیکی سازه های پوسته ای با رفتار غیر خطی هندسی و نسبت میرایی های مختلف در این مطالعه تحقیق شده است. در اینجا از میرایی رایلی که توسط ضرایبی ثابت به ماتریس جرم و سختی مربوط می شود استفاده شده است. برای تعیین این ضرایب از فرکانس های زاویه ای اولین و آخرین مود مورد نیاز در تحلیل کمک گرفته می شود. به منظور تعیین ماتریس سختی از جزء خمیدگی ۹ گرهی لاگرانژی با ۲ ضربدر۲ نقطه گوس که به قفل برشی حساس نیست استفاده شده است. روش نموی ساده بدون تکرار و روش پشنهادی نیومارک بتا در تحلیل غیر خطی هندسی پوسته ها بکار گرفته شد. بوسیله مثالهایی اثر میرایی ها و بارگذاریهای مختلف در این مقاله مطالعه شده است.