سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر داودی – دانشجوی کاذشناسی ارشد سازه ،دانشکده مهندسی،دانشگاه زنجان
جواد مرادلو – استادیار گروه عمران،دانشکده مهندسی،دانشگاه زنجان

چکیده:

پاسخ مکانیکی یک عضو بتنی به شدت متاثر از ترکهای موجود در آن است استفاده از مدلهای مکانیک اسیب و ترک پخشی مورد توجه بسیاری از محققین بوده و از مسائل به روز جامعهمهندسی به شمار می رود H.mirzabozorg و همکاران با استفاده از روش مکانیک اسیب به انالیز لرزه ای سدهای بتنی پرداختند مدل جامع عددی انها توانایی شبیه سازی پدیده های رفتار نرم شدگی، رفتار غیرخطی در فاز نرم شدگی و رفتار باز و بسته شدن ترک را برای بتن تحت بار دینامیکی داشت c.filippou وهمکاران یک مدل المان محدود را به منظور مدلسازی تیرهای بتن مسلح توسعه دادند در تحقیق ایشان بتن و فولاد بطور جداگانه مدلسازی شده و سپس با یکدیگر ترکیب شدند. نتایج بدست امده توسط ایشان مطابقت خوبی با نتایج تجربی داشت.