سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی یزدانی – دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی عمران
محمدصادق معرفت –

چکیده:

آزمایش بارگذاری پل کیلومتر ۲۳ راه آهن قدیم تهران – قم، مشخصاتی نظیر سختی اولیه، الگوی ترک خوردگی و مراحل اولیه پاسخ غیر خطی را به نمایش گذاشت. اما بدلیل محدودیت های میدانی، امکان بارگذاری پل تا حد نهایی میسر نگردید. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از نتایج محدود تست میدانی و به کمک مدلسازی اجزای محدود، پاسخ غیر خطی پل تا بار نهایی پیش بینی شود. برای این کار، الگوی ترک ها به مدل عددی اعمال گردیده و منحنی نیرو – تغییر شکل با نتایج تست تطبیق داده شده است. در این مدل با توجه به رفتار سازه از تحلیل کرنش مسطح استفاده شد تا علاوه بر ساده سازی، رفتار واقعی پل در نظر گرفته شود. با توجه به وجود ترکهای اولیهی عمیق در سازه، این ترکها بصورت فضای خالی در نظر گرفته شدند و همچنین از معیار تسلیم دراگر – پراکر برای مصالح استفاده شده است