سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – دانشیارگروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
حمید عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

نیاز به سازه های سبکی که براحتی و سریع نصب و برای استفاده ی دوباره در زمان و مکانی دیگر براحتی جمع شود، از زمانهای دور وجود داشته است. وجود خیمه ها و چادرها گواه این مطلب می باشد. سازه های بازشو به شکل امروزی دارای کاربردهای وسیعی ازجمله، ایجاد پناهگاه ها وپل های موقتی، تأترهای سیار، سال نهای نمایشگاهی، صنعت هوا فضا و غیره می باشد. سازه ی بازشوی قیچی سان یکی از پرکاربردترین ساز هی بازشو می باشد. این سازه، سازه ای خودایستا می باشد که در دو تاشه باز و بسته عاری از تنش و در حین بازشدن دارای رفتار غیرخطی هندسی می باشد. یکی از مهمترین مراحل طراحی ساز هی بازشوی قیچی سان تحلیل رفتار و بدست آوردن بیشینه ی پاسخ سازه در حین باز شدن م یباشد روشRIKSروش مورد استفاده برای دنبال کردن کامل منحنی غیر خطی بار- جابجایی در برنامهABAQUS می باشد. علاوه بر روش RIKS روش پایدار کردن خودکار، یکی از رو شهای مناسب دیگری است که در برنامه ABAQUS برای حل مسائل غیرخطی استاتیکی مورد استفاده قرار می گیرید. در این مقاله به بررسی رفتار غیرخطی هندسی سازه ی بازشوی قیچی سان با استفاده از هر دو روش می پردازد