سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید تاجی – کارشناس ارشد عمران سازه
سیدحمید هاشمی – استادیار دانشگاه اراک
نفیسه رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه

چکیده:

یکی ازاعضای مهم خمشی درسازه های بتن ارمه تیرها هستند ازانواع مهم تیرها تیرهای دوسرگیردا می باشند این نوع تیرها با توجه به نوع آنالیز سازه دربرابر زلزله ازاهمیت بالایی برخوردار هستند دراین مقاله به بررسی مدل اجزا محدود تیرهای دوسرگیردار بتنی با بتن مقاومت بالا مقاوم سازی شده توسط fRP می پردازیم برای تحلیل غیرخطی نمونه ها از نرم افزار اجزا محدود ABAQUS استفاده میگردد پس ازتایید صحت رفتار مدل اجزا محدود می توان از این مدل برای نمونه هایی که درآزمایشگاه ساخته نشده اند نیز استفاده نمود که با تغییر مقاومت بتن به بررسی تاثیر مقاومت بتن دررفتارتیرها پرداخته خواهد شد.