سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

علی زنگی آبادی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان.
اسفندیار کهزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی
هیمن بایزیدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان.
طاهره رستمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

گردشگری یک فعالیت پویا، بزرگ، متنوع، پاکیزه، و نیز یکی از بخش های رشد یابنده در سیستم اقتصادملی به شمار می رود، بنابراین تمامی کشورها در پی استفاده از فرصت ها و مزایای فراوان حاصل از آن هستند تا به واسطه آن، رفاه نسبی را برای حال و آینده جوامع خود رقم بزنند. ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه که ذخایر نفتی آن به عنوان منبع اصلی کسب درآمد در آینده ای نه چندان دور به پایان می رسد. برای ایجاد یک توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیت های خود می باشد. در این راستا صنعت گردشگری که بر اساس آمار و ارقام منتشره از سوی سازمان جهانی گردشگری در هزاره جدید به بزرگ ترین منبع درآمد جهانی تبدیل گردیده و اقتصاددانان این فعالیت را سومین پدیده اقتصادی پویا و روبه رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی می دانند مطرح می شوداستان کردستان به دلیل پیشینه تاریخی، شرایط اقلیمی، جاذبه های طبیعی، مذهبی و فرهنگی ،از توانمندی های زیادی در جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی را دارا می باشد ولی این استان با وجود دارا بودن جاذبه های متنوع و فراوان همچنان برای گردشگران نا آشناست و این سؤال مطرح می گردد که چرا این منطقه با این همه جاذبه های گردشگری نتوانسته است از مزایای گوناگون صنعت گردشگری، که تبدیل به یکی از بخشهای اقتصادی و پردرآمد جهان شده است استفاده نماید .در این مدل ارزیابی کنندهSWOT امکان سنجی توانهای گردشگری استان کردستان با استفاده از مدل بررسی بهترین راهبرد برای فرآیند برنامه ریزی راهبردی گردشگری محسوب می شوند .روش جمع آوری داده ها شامل نقاط قوت، ضعف، فرصت وتهدیدها و تحلیل اطلاعات مورد نیاز نیز بیشتر اسنادی، تحلیلی و پیمایشی است