سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جلال عظیمی آملی – عضو هیات علمی داوشگا آزاد اسلامی واحد نور
مهدی رمضان زاده لسبویی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
زهرا حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه حوادث جاده ای به عنوان یکی از چالش های اصلی جاده ای در راستای تامین امنیت تبدیل شده است. شهرهای شمالی کشور با توجه به ماهیت گردشگری که دارند در ایام تعطیل به خصوص در اوایل بهار و کل تابستان مورد هجوم گردشگران قرار می گیرد، با توجه به ترافیک جاده ها و تمایل گردشگران برای زودتر رسیدن به مقصد در برخی از موارد امنیت جاده ها را به مخاطره می اندازد این مقاله در پی درک نگرش و تفاوت های بین وضع موجود و شرایط ذهنی پاسخ گویان در راستای درک عوامل موثر در حوادث جاده ای دو جاده چالوس و هراز می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی با تاکید بر پیمایش محلی ی تهیه ی تکمیل پرسشنامه می باشد. محورهای مورد مطالعه دو محور کرج- چالوس و تهران- آمل(هراز) می باشد یافته های نشان می دهد که در بسیاری از مولفه های تاثیر گذار تفاوتی بین وضع موجود جاده و شرایط ذهنی پاسخ گویان وجود دارد.