سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

موسی رستگار – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
محمد غلامی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مینا زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
معصومه مقدم – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

پدیده گردشگری امروزه گستره جهانی یافته است این امر زناشی از توسعه نوآوری تکنولوژیکی و گسترش همه جانبه سرمایه داری در عصر کنونی است دراین بین شهرها دربردارنده مراکز مهم اقتصادی علمی تفریحی ورزشی زیارتگاهی تاریخی و فرهنگی و پزشکی هستند و افزون براین موارد از جاذبه های طبیعی نیز بهره مند می باشند شهرزنجان نیز با دارا بودن تاریخ کهن خود و جاذبه های طبیعی درشمال غرب کشور می تواند به عنوان یک شهر توریستی ایفای نقش کند دراین مقاله توسعه گردشگری شهر زنجان از پنج بعد زیست محیطی اقتصادی اجتماعی-فرهنگی تاریخی و اکولوژیکی و نهادی مورد بررسی قرارگرفته است تحلیل های حاصل از مدل swot نشان میدهد که نزدیک به پایتخت و عدم آلودگی شهرزنجان به عنوان مهمترین نقطه قوت داخلی و نبود زیرساخت های گردشگری و امکانات رفاهی و تفریحی و معرفی نشدن و ناشناس ماندن این شهر از لحاظ گردشگری درکشور و دوری مسافت ودورافتاده بودن شهرستان اساسی ترین نقاط ضعف داخلی گردشگری در شهر زنجان می باشد.