سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی حسینی – استادیار دانشگاه پیام نور
رضا ویسی – دانشگاه پیام نور استان گیلان

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق تحلیل عوامل تاثیر گذار درتامین اشتغال پایدار برای دانش آموختگان رشته های کشاورزی است یافته هایتحقیق بیانگر رابطه معنی دار بین متغیر اشتغال با متغیرهایی مانند انگیزه فعالیت امید به آینده رقابت پذیری و عضویت درانجمن های صنفی دانش فنی کارآفرینی انضباط درکسب و کار دسترسی به منابع مالی برخورداری ازنهاده هایی مانند زیمین عضویت درشرکت های تعاونی و … است.