سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی عطافر –
حمید جمشیدی –

چکیده:

همراه بانک به عنوان یکی ازتقاضاهای نوظهور درتجارت سیار است که میتواند هم برای بانکها و هم برای ارائه کنندگان خدمات تلفن همراه به عنوان یک منبع جدید درآمدی تبدیل شود تکنولوژیهای نواورانه این نوع بانکداری را به عنوان یک کانون خدماتی سازماندهی کرده اند برخلاف منابع آن پذیرش موفقیت آمیزی درصنعت نداشته است یکی ازدلایل مطرح شده آن این است که مشتریان بخدمات موجود اعتماد اولیه ندارند هدف این پژوهش این استکه مکانیسم های موثر درشکل گیری یک زمینه اولیه برای بسط اعتماد مردم به بانکداری با تلفن همراه و استفاده ازا ین نوع خدمات را آشکار نماید به همین منظور به بررسی چهارمتغیر اطمینان ساختاری سودهای نسبی تمایل شخصی و اعتبار بانک درشکل گیری اعتماد فرد به همراه بانک و آهنگ کاری آن پرداخته میشود.