سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نرجس قهرمانی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
عباس خاشعی سیوکی – عضو هیات علمی گروه مهندسی اب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

با توجه به اهمیت آب در تمامی بخشهای کشاورزی شرب و صنعت و لزوم توجه به آن لازم است تا تحقیقات گسترده ای در زمینه آبهای سطحی و زیرزمینی در مناطقی که دارای پتانسیل تخریب اب و به تبع ان محیط زیست انجام گردد. دشت بجستان در مجاورت منطقه کویری واقع شده است و بررسی ها نشان داده است که اب شور کویر به سمت دشت پیشروی کرده و باعث شوری بیش از حد آیهای زیرزمینی در این دشت گردیده است بطوری که اب چاههای مناطق شمالی که با وجود شوری برای کشاورزی استفاده می شدند دیگر قابل استفاده نبوده و میزان نمک های محلول TDS و EC آن افزایش چشمگیری را نشان می دهند. هدف از این مطالعه بررسی عوامل تاثیر گذار بر شوری منابع اب زیرزمینی از دیدگاه زمین شناسی در منطقه بجستان می باشد. نتایج نشان داد که عامل اصلی شوری برداشت بی رویه و نفوذ آهای فسیلی شور به ابخوان دشت بجستان می باشد.