سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین محمدیان – شرکت مهندسی مشاور نیروی مازندران
علی فیاض – سرکت مهندسی مشاور نیروی مازندران

چکیده:

اهمیت توجه به مسئله تلفات در شبکه توزیع به علت آنکه حدود ۷۴% از تلفات کل شبکه سراسری برق را شامل می شود بر هیچ یک از کارکنان صنعت برق پوشیده نیست. در بین سه بخش شبکه توزیع یعنی شبکه فشار ضعیف، پستهای توزیع و شبکه فشار متوسط، شبکه فشار ضعیف بیشترین تلفات را موجب می گردد.به همین دلیل شناخت و تجزیه و تحلیل آن از اهمیت ویژه ای برخوردارد می باشد. در این مقاله سعی شده است که نقش . سهم مولفه های تلفات ساز در تلفات شبکه فشار ضعیف مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و در نتیجه اولویت این مولفه روشن گردد تا به کمک آن بتواناولویت پیشنهادهای اصلاحی را مشخص نمود.