سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریماه عابدین زاده – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
محمد پناهنده – اعضا هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی رشت
نیلوفر عابدین زاده –

چکیده:

افزایش نرخ شد جمعیت رشد سریع اقتصادی افزایش استانداردزندگی جامعه نرخ تولید پسماند را درشهرهای ایران افزایش داده است مدیریت پسماند مشکلی است که امروزه اکثر شهرداریها با آن مواجه هستند زیرا بخش قابل توجهی ازمردم علاقه ای به مشارکت دربرنامه های کاهش پسماند نشان نمی دهند ازسویی دیگر مدیریت پسماندها شدیدا تحت تاثیر فاکتورهای سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی محیط زیستی و همچنین منابع موجود می باشد دراین تحقیق با استفاده از روش SWOT تحلیل نقاط قوت ضعف فرصت و تهدید ابتدا عوامل محیطی شامل محیط خارج و درون سازمان مدیریت پسماند جزیره خارک مورد بررسی قرارگرفته سپس تجزیه و تحلیلو تدوین استراتژی های مورد نظر انجام پذیرفته است بررسی نتایج ماتریس های عوامل داخلی و خارجی بیانگر انست که مدیریت پسماند جزیره خارک از نظر عوامل درونی عملکرد موفقیت آمیزی داشته درحالیکه ارزیابی عوامل خارجی نشان میدهد با توجه به امتیاز کسب شده دروضعیت فعلی درخصوص استفاده از فرصت ها و رفع تهدید ها ضعیف عمل می نماید.