سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مژگان نیکودل – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک
سیدعلیرضا ذوالفقاری – استادیار دانشگاه بیرجند
حسین وطن پور – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک

چکیده:

درتحقیق حاضر عملکرد کانال زیرزمینی و زمان لازم برای احیای کانال به ازای ظرفیت هوادهی مختلف سرعت ورودی هوا از ۱٫۵تا۴٫۵m/s مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاکی ازاین است که ظرفیت هادهی کانال زیرزمینی تاثیر قابلملاحظه ای برکارایی و نیز زمان لازم برای احیای آن دارد بطوریکه با افزایش سرعت ورودی از ۱٫۵ به ۴٫۵m/s نرخ تبادل حرارت از هرمتر کانال حدود ۷۹درصد افزایش می یابد و زمان لازم برای احیای سیستم تا۴٫۵ برابر بیشتر میشود.