سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهناز صادقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه مهندسی صنایع، اصفهان، ایران
ناصر ملاوردی – دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه مهندسی صنایع، اصفهان، ایران
هادی شیرویه زاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه مهندسی صنایع، اصفهان، ایران

چکیده:

مساله ارزیابی پروژه های R&D به یکی از پرچالس ترین مسائل تصمیم گیری تبدیل شده است. پروژه ها باید قابل ارزیابی و اولویت بندی بوده تا بتوان منابع را به نحو موثری به آنها تخصیص داد. تا کنون سیستم های ارزیابی عملکرد متفاوتی توسعه داده شده اند. از جمله سیستم های ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها می باشد که نمی توان آنها را به عنوان تکنیک های جایگزین هم مطرح کرد بلکه تلفیقی از آنها در نظام ارزیابی عملکرد لازم به نظر میرسد. یکی از نقاط ضعف مدلهای کلاسیک DEA عدم توانایی در رتبه بندی واحدهای کارا می باشد. به همین منظور در این تحقیق پس از تعیین شاخص های ارزیابی با استفاده تاز رویکرد کارت امتیازی متوازن و محاسبه امتیاز کارایی پروژه های R&D با استفاده از روش CCR اصلاح شده مضربی ورودی محور و تعیین پروژه های کارا که امکان رتبه بندی آنها با امتیاز کارایی آنها که برابر با یک می باشد وجود ندارد، با استفاده از دو روش اندرسون-پترسون و کارایی متقاطع پروژه های کارا رتبه بندی شده و همچنین به منظور تعیین تاثیر گذارترین شاخص بر امتیاز کارایی، تحلیل حساسیت بر روی شاخص های ارزیابی انجام گرفته است.