سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رجائی – گروه برق دانشکده فنی دانشگاه فنی و حرف های مشهد
کورش انصاری – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
جواد ساده – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه، به دلیل کاربرد روزافزون ماشینهای القایی، بررسی و تحلیل عملکرد آنها تحت شرایط مختلف اهمیت ویژه ای دارد چرا که با دانستن رفتار دقیق ماشینها تحت هر شرایط خاص می توان از بروز هرگونه حادثه و صدمه ای که ممکن است اتفاق بیافتد جلوگیری نمود. یکی از شرایطی که ممکن است برای ماشینهای القایی بوجود بیاید نامتعادلی همزمان روتور و استاتور می باشد. در این مقاله به تحلیل نامتعاد لی همزمان استاتور و روتور ماشین القایی پرداخته شده است . هنگامی که منابع تغذیه سه فازم اشینهای القایی نامتعادل می باشند، این نامتعادلی سبب می شود تا گشتاور و دور دار ای نوسانات دو برابر فرکانس منبع تغذیه شده و در نتیجه هارمونیک۳Fدر جریان استاتور ظاهر گردد . حال اگر روتور نیز دچار نامتعادلی گردد. چنانچه موتور به صورت چهارسیمه (اتصال سیم پیچهای موتور به صورت ستاره بوده و سیم نول به مرکز ستاره موتور وصل باشد) راه اندازی گردد پارامتر(۳F) که در اثر نامتعادلی ولتاژ ایجاد گردیده افزایش قابل ملاحظه ای می یابد. به عبارتی، تاثیر تشدید ی نامتعاد لی ولتاژ استاتور و نا متعاد لی روتور روی مولفه هارمونیک ۳ جریان استاتور است. نتایج مطلوب به دست آمده از شبیه سازیها و همچنین نتایج به دست آمده بصورت عمل ی، بیانگر تایید این مطلب می باشد.