سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یوسف شهبازی آیت – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشگاه تهران
کاوه نیایش – دانشیار دانشکده برق-دانشگاه تهران
حسین محسنی – استاد دانشکده برق-دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از انواع محدودکنندههای جریان خطا، محدودکننده جریان خطای مغناطیسی میباشد که از مشخصه غیرخطی مواد مغناطیسی جهت محدودسازی جریان خطا استفاده می کند. محدودکننده جریان خطای مغناطیسی جزو محدودکنندههای پسیو می باشد . محدودکننده های پسیو، محدودکنندههایی هستند که برای محدود سازی جریان خطا، نیاز به مدار تشخیص خطا و مدار فرمان جهت محدودساز ی ندارند و همزمان با وقوع خطا و افزایش جریان خطا، شروع به محدودسازی جریان خطا میکنند که به خاطر این ویژگی بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند. در این مقاله با بررسی و تحلیل محدودکننده جریان خطای مغناطیسی، مدلی نو برای عملکرد بهتر این محدودکننده ارائه شبیه سازی شده و مدل پیشنهادی توسط نرم افزارMaxwellشبیه سازی شده است.نتایج حاکی از عملکرد مطلوب محدود کننده جریان خطای مغناطیسی در مدل پیشنهادی دارد.