سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین بغلانی – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز
علی جوهری – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز
مهدی احمدی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی CFRD ازجمله سدهای رایج درکشور بوده که این امر بواسطه عملکرد خوب درمقابل زلزله و تطبیق با شرایط موجود درکشور می باشد دراین سدها نوع اتصال رویهبتنی و بدنه سنگریزه ای که می تواند به فرم اصطکاکی باشد تاثیر مهمی روی پاسخ لرزه ای اینگونه سدها درمقابل زلزله دارد دراین مقاله تلاش شده تا تاثیر این اتصال برروی عملکرد لرزه ای این سدها مورد بررسی قرارگیرد برای این منظور سد و رویه بتنی و اتصال رویه بتنی به بدنه سنگریزه ای با استفاده از روش عناصر محدود توسط نرم افزار مدل و تحت یک زلزله مشخص آنالیز دینامیکی خطی تاریخچه زمانی شده است مدلسازی اتصال اصطکاکی رویه بتنی به بدنه سنگریزه ا سد با استفاده از المان فصل مشترک Contact Element با سختی برشیهای متفاوت انجام شده است.