سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید صالحی – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران شاهین شهر
محسن رضایی کوپائی – دانشگاه صنعتی اصفهان
رامین برومندی – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران شاهین شهر
محمدعلی وزیری زنجانی –

چکیده:

یکی ازمراحل طراحی صندلی پران هواپیماهای جنگنده بررسی برخورد صندلی به شیشه کابین و چگونگی اثرات این برخورد برروند شتابگیری صندلی است دراین مقاله فرایند شتاب گیری صندلی برروی کاتاپولت گان که سیستم شتاب دهی و هدایت مجموعه خلبان درمسیر معین است به روش تحلیل عددی و درنرم افزار LS-DYNA بررسی شده است تحلیل مزبور شامل دو مرحله است مرحله اول مربوط به بررسی حرکت پرتابی مجموعه بدون برخورد به شیشه است دراین مرحله نیروی اندازه گیری شده ناشی از عملکرد بوستر به مدل وارد شده و سیرحرکتی صندلی مطالعه شده است نتایج حاصل از تحلیل با داده های حاصل از حل تحلیلی اعتبار سنجی شده است درمرحله دوممدل شیشه نیز به مجموعه اجزا محدود اضافه شده و اثرات برخورد مجموعه به دو شیشه با فاصله های متفاوت از انتهای صندلی مطالعه گردیدها ست.