سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان لشگری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، گ

چکیده:

در تحلیل عملکرد موتورهای احتراق داخلی واقعی به دلیل وابستگی ضرایب گرمائی ویژه سیال عامل به دما نمی توان این ضرایب را مقادیر ثابتی درنظر گرفت که این فرضیه سبب بروز خطاء در نتایج میگردد. در این مقاله، عملکرد سیکل آتکینسون با ضرایب گرمائی ویژه متغیر که تابعی چند جمله ای از دما بوده مورد بررسی و تحلیل عددی قرار گرفته و پارامترهای عملکردی سیکل شامل راندمان حرارتی و کار خروجی سیکل بدست آمده و نتایج حاصل با نتایج سیکل آتکینسون با ضرایب گرمائی ویژه ثابت مقایسه گردیده است. نتایج حاصل نشان داد که ثابت درنظر گرفتن ضرایب گرمائی ویژه سبب بروز خطاء در عملکرد سیکل گردیده و در تحلیل سیکلهای واقعی باید از ضرایب گرمائی ویژه متغیر استفاده نمود.