سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جاوید رحیمی قولنجی – سرپرست هیئت تحقیقاتی شرکت سمرون پل آذربایجان – ارومیه
مجید منتصری – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

تحلیل حجم مخازن سدها و انتخاب مناسب ترین سیاست بهره برداری یکی از اهداف عمده در تحلیل سیستمهای مدیریت منابع آب می باشد در این مطالعه از ماتریس احتمال به منظور تحلیل رفتار سد شهر چای به ازای الگوهای مختلف استفاده گردیده است همانطور که از نتایج استخراجی مشخص است تقاضای سالانه در تمامی الگوهای کشت برابر است تفاوت در ماتریس احتمال حالت پایدار مخزن برای هر الگوی کشت تاثیر توزیع زمانی تقاضا در هر الگوی کشت را نشان میدهد