سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی فائزیان – استادیار گروه مکانیک – پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی
حمید نیازمند – دانشیار گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی فیض بخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی جان محمدی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش برج خنک کن با رانش غیر مکانیکیبا مکانیزمی متفاوت با برج های تنوره ای شکل و در ظرفیتپایین تری به عنوان یک گزینه جایگزین برجها با جریان مکانیکی در صنعت تهویه مطبوع موردبررسی قرار می گیرد. بدین منظور بر روی مدل صنعتی این برج آزمایش صورتگرفته و از طریق تئوری مرکل برج مورد نظر تحلیل شده است. درای تئوری نحوه عملکرد و خصوصیات برج خنک کن توسط معادله مشخصه برج تعیین می گردد. معادله مشخصه برج مورد نظر توسط پردازش داده های ازمایش بدست می آید. اینپردازشبا استفاده از حل معادلات حاکم بر برج در طول برج در کد نوشته شده در محیط فرترن انجام می پذیرد. در انتها با داشتن معادله مشخصه برج می توان عملکرد برج در شرایط کاری مختلف و همچنین نقطه بهینه کاری برج و ظرفیت آن را به دست آودر. در این راستا نتایج بدست امده حاصل از معادله مشخصه و مدل ریاضی برج با داده های آزمایش مقایسه شده تا تخمینی ازخطا در مدل استفاده شده بدست آید. همچنین در این پژوهش سعی شده تا این برج از جهت میزان کارایی، مسائل اقتصادی، مشکلات اجرایی و … درمقایسه با برج های موجود دیگر در بازار مورد ارزیابی قرار گیرد.