سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس حسن نتاج جلودار – دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسن امینی راد –

چکیده:

در ترکیب زباله های شهری و صنعتی موادی یافت می شوند که پایه آلی داشته و با فعالیت های ارگانیسمی بر روی آن و در شرایط مطلوب، می توان آن را به مواد با ارزش و قابل مصرف تبدیل نمود و مخاطرات جدی زیست محیطی آن را کاهش داد. امروزه تبدیل مواد آلی ناپایدار به مواد آلی پایدار یا کمپوست مورد توجه ویژه متخصصان محیط زیست قرار گرفته است و این روش یک روش مناسبی است که دست اندرکاران امر و سازمان های حفاظت محیط زیست به آن پرداخته اند. تولید کمپوست با کیفیت مناسب به عوامل متعددی همچون اجزاء تشکیل دهنده زباله ها و مقدار مواد آلی موجود در آن، میزان تفکیک و جداسازی، سرمایه گذاری اقتصادی، شرایط محیطی مطلوب به لحاظ رشد و تکثیر ارگانیسم ها، نیاز مناطق اطراف به لحاظ مصرف کود تولید شده و شرایط اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. احداث کارخانه های کمپوست در استان های شمالی کشور از جمله استان مازندران بدلیل برخورداری از خاک مناسب، پوشش جنگلی انبوه و صنعت کشاورزی روند رو به رشد بخود گرفته است. در شهرستان بابل اولین کارخانه تولید کود آلی (بیوکمپوست) استان مازندران با ظرفیت تولید روزانه ۷۰ تن احداث شده است. طبق بررسی های انجام شده کمتر از ۷ درصد مواد اولیه وارد شده به این کارخانه به کمپوست مرغوب تبدیل می شوند و مابقی به عنوان زائدات بهمراه سایر زباله ها به مرکز دفن منتقل می شوند.