سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود آسایش – پژوهشگاه نیرو،
اصغر نجفی – پژوهشگاه نیرو،
بهروز قبادی – سازمان توسعه برق ایران
مجید حیدری – سازمان توسعه برق ایران

چکیده:

آسیب دیدگی خطوط با ولتاژ بالا به دلیل انتقال انرژی الکتریکی زیاد و همچنین آهمیت آنها در پایداری شبکه بسیار مهم می باشند. هرگونه آسب دیدگی در این خطوط هزینه های تعمیرات و عدم کارکرد بالایی را به دنبالخواهد داشت. عوامل مختلفی سبب آسیب دیدگی در این خطوط به دلیل ابعاد، محل های نصب و بکارگیری و همچنین محیط و بارگذاریهای ناشی از آن می گردند. استاندارد ها ودستورالعمل های زیادی در مورد طراحی این خطوط ارائهگردیده است. رعایت این دستورالعمل ها و استاندارد هاتا حدود زیادی از احتمال آسیب دیدگی این خطوط جلوگیری می نماید. یکی از مهمترین عوامل که درطراحی و استانداردهای مربوطه لحاظ نمی گرددناپایداری می باشد. ناپایداری در خطوط انتقال به دلیلباندل نمودن آنها افزایش می یابد. باندل شدن خطوط سبب تغییرات زیاد در سختی پیچشی شده و در نهایتافزایش میزان فرکانس طبیعی پیچش را به دنبال خواهد داشت. افزایش این فرکانس احتمال تلاقی آن با فرکانس جابجایی را افزایش داده و اصطلاحا سبب هم آوایی میگردد. از طرفی به دلیل نامتقارن شدن تجمع برف و یخ بر روی خطوط باندل شده و برخورد با زاویه باد با خطوط، نوسانات پیچشی تحریک و به دلیل هم آوایی سبب تحریک نوسانات جابجایی عرضی شده که این پدیدهکوپل شدگی نوسان نامیده شده و می تواند منجر به ناپایداری و یا گالوپینگ گردد. در این مقاله این پدیده برای خطوط سه باندل بررسی و استخراج گردیده و نتایج بر اساس اطلاعات محیطی احتمال وقوع گالوپینگ را نشان می دهند