سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منا شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سارا نظیف – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

درسیستم های هیدرولوژیکی مانند رودخانه ها حوزه هآی آبخیز و … به منظور برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری ازمنابع اب بررسی عدم قطعیت ها امری ضروری میباشد بنابراین معمولا دربرنامه ریزی و مدیریت سیستمهای منابع آب و محیط زیست شبیه سازی و تحلیل وضعیت هیا محتمل صورت میگیرد و نتایج این بررسی ها به دلیل عدم دانش کافی وناکافی بودن اطلاعات درمورد پارامترهای مدلها با عدم قعطیت قابل توجهی همراه است دراین مقاله به بررسی عدم قطعیت های متغیرهای کمی و کیفی در جریان رودخانه پرداخته می شود بدین منظور از روش کاپولا استفاده شده است کاپولا یک روش ریاضی برای فرموله کردن توزیع احتمالی چندمتغیره می باشد به گونه ای که وابستگی بین متغیرها را بیان می کند.