سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه فخری – کارشناس ارشد سازه های ابی
محمدرضا فرزانه – کارشناس ارشد مهندسی منابع اب
سیدسعید اسلامیان – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
شراره ملبوسی – کارشناس پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد

چکیده:

رشد سریع فعالیت های صنعتی و درن تیجه افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر باعث برهم خوردن تعادل اقلیمی کره زمین شده است که به آن پدیده تغییر اقلیم اطلاق می شود تاثیرات منفی این پدیده در اینده به سبب نگرش جوامع بر توسعه سریع صنعت و توجه کمتر به محیط زیست می تواند شدت گرفتن آن را به دنبال داشته باشد. یکی از تاثیرات منفی این پدیده بر منابع آبی و محیط زیست می باشد دریاچه ارومیه یکی از مناطق حساسی است که بررسی اثرات تغییر اقلیم بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد دراین پژوهش ایستگاه سینوپتیک ارومیه بعنوان ایستگاه معرف حوزه ابریز دریاچه ارومیه موردمطالعه قرارگرفتها ست روش کوچک مقیاس کردن آماری مدل (LARS-WG و سناریو انتشار A1 مدل ECHO-G جهت برآورد بارش در دوره های پایه ۱۹۷۶-۲۰۰۰ و اینده ۲۰۳۹-۲۰۱۰ مورد استفاده قرارگرفت. سپس بررسی عدم قطعیت داده های تولید شده در دوره پایه لحاظ گردید و امکان استفاده از داده های تولید شده برای اینده نیز مورد ارزیابی قرارگرفت. در نهایت با مقایسه دوره های خشک و تر دوره اتی نسبت به دوره گذشته تاثیر تغییر اقلیم بر منطقه بررسی شد