سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت الهی – استاد – دانشگاه علم و صنعت ایران
غلامرضا حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایرا
محمدرضا محمدعلیها – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

شکست مود ترکیبی کششی – برشی یکی از مودهای شابع واماندگی در توده های سنگی و سازه های بتنی به شمار می رود بنابراین مطالعه پارامترهای چقرمگی شکست مود I/II ا زموضوعات تحقیقاتی مهم برای تحلیل پایداری سازه هایی همچونسدها به شمار می رود چقرمگی شکست مود ترکیبی معمولا با استفاده از نمونه های مناسب ازمایشگاهی مورد مطالعه و بررسی قرارمیگیرد دراین تحقیق یک قطعه جدید اصلاح شده آزمایشگاهی برای بررسی شکست مود ترکیبی کششی – برشی مود I/II در مواد سنگی پیشنهاد می گردد این قطعه نمونه مثلثی شکل با ترک لبه ای و تحت بارگذاری خمش سه نقطه ای می باشد هندسه ساده تهیه و آماده سازی اسان قطعه پیشنهادی امکان آزمایش با فیکسچرهای متداول موجود اعمال بارفشاری به جای کششی که برای آزمایش مواد سنگی مناسبتر است از جمله مزایای اولیه این قطعه می باشد.