سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد البرزی اوانکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکا
مجیدرضا آیت اللهی – استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

ارزیابی چقرمگی شکستمواد سنگی در شاخه های مختلف مهندسی مانند حفاری تونل ها، شکست هیدرولیکی، و بویژه در شکست های وابسته به زمین شناسی و زلزله شناسی بسیار اهمیت دارد. چقرمگی شکست سنگ خاصیتی از ماده سنگی است که میزان مقاومت آن را در برابر گسترشترک بیان می کند و با استفاده از روشهای گوناگون آزمایشگاهی قابل اندازه گیری می باشد. در این مقاله چقرمگی شکست قطعه نیمه دیسکترکدار با استفاده از روش اجزاء محدود در دو حالت سه بعدی و دو بعدی مورد توجه قرار می گیرد. با استفاده از آنالیز تعداد وسیعی از این نمونه سنگی، رابطه ای سودمند به منظور ارزیابی ضریب شدت تنش بی بعد شده در مودI شکستارائه می گردد.